4 Hype

V době, kdy je váš kamarád dočasně práce neschopný, tak jej Úřad práce nemůže zaevidovat, jako uchazeče o zaměstnání. Viz příslušný zákon, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25:

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou 

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

Tj. v době, kdy se váš kamarád bude léčit, tak jej na Úřadu práce nemohou „vzít“. Na Úřad práce by měl zajít, až po skončení pracovní neschopnosti.

Pokud váš kamarád po skončení studia ale nepracoval, tak by mu na ÚP, tak jako tak nevznikal nárok na podporu v nezaměstnanosti. Vedení na ÚP, by pro něj tedy mělo pouze ten efekt, že by za něj stát platil zdravotní pojištění.

V případě, že je váš kamarád zcela bez příjmů, pak se může zkusit obrátit na ÚP a požádat o dávky pomoci ve hmotné nouzi. Pokud by byl uznán za osobu ve hmotné nouzi s nárokem na příslušnou dávku, pak by za něj opět mohl platit zdravotní pojištění stát.