2 Hype

Určitě nemáte žádnou „povinnost“ chodit na Úřad práce. To je vaše právo, ale určitě to není povinné. Nemusíte tam chodit, můžete být „doma“, a nehrozí vám z toho žádné sankce. Je zde pouze otázka zdravotního pojištění. Každý dospělý člověk, s výjimkou těch, za které platí zdravotní pojištění stát (třeba dlouhodobě nemocní, ženy na mateřské/rodičovské dovolené, důchodci, studenti ap.), nebo zaměstnavatel (zaměstnanci) by si měl platit zdravotní pojištění sám (povinné zdravotní pojištění u OSVČ, nebo minimální ZP u osob bez zdanitelných příjmů). To je povinné.