3 Hype

Platí, že na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nemáte nárok pouze v případě, že ukončíte zaměstnání, které vám zprostředkoval Úřad práce, dříve než po 6 měsících. Pak můžete být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazen až po těchto 6 měsících – viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti: (8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud     a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo