6 Hype

Obecně platí, že pro vyřízení změny trvalého pobytu není nezbytně nutný souhlas majitele bytu (což je v tomto případě bytové družstvo). Je pouze vyžadováno, abyste byl oprávněným uživatelem tohoto bytu, nebo měl souhlas oprávněné osoby.

V praxi to pak znamená, že v případě že si pronajmete nějaký byt (máte uzavřenou nájemní smlouvu), pak stačí na příslušném úřadu předložit nájemní smlouvu a žádný další souhlas majitele bytu se zřízením trvalého bydliště již není dále vyžadován. Pokud máte nájemní smlouvu, jste oprávněnou osobou.