7 Hype

Pokud byste se se zaměstnavatelem domluvila třeba na změně pracovní smlouvy na dobu určitou až do 30.6., pak by vám po jejím ukončení běžela ochranná lhůta. Ta je až 180 dní. V tomto případě by to tedy bylo od 1. 7. 2017 do 27. 12. 2017. Pokud by termín porodu připadal na listopad/ první polovina prosince, pak to pro vás reálně znamená, že byste po celou tuto dobu byla ještě v ochranné lhůtě.  Navíc u nároku na PPM není ani tak podstatné, kdy se dítě skutečně narodí, jako to kdy je PPM zahájena. A to je v období 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, tedy u vás již dost možná v říjnu nebo dokonce v září. Přesněji to budete vědět, až budete znát předpokládaný termín porodu.  Vzhledem k tomu, že jste před současným zaměstnáním také byla dlouhodoběji zaměstnána, pak budete splňovat i podmínku účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední dva roky.  Na PPM byste tak nárok měla.