6 Hype

V dotazu píšete, že máte 3-letého syna. Pokud jste zatím nevyčerpala celou částku rodičovského příspěvku, tak teoreticky můžete mít ještě nárok na rodičovský příspěvek. Ten je možné vyplácet až do 4 roků věku dítěte nebo do doby, než je vyplacena celá částka 220 000 Kč.

Dále pak můžete mít nárok na přídavky na bydlení. U nich ale záleží na tom kde, a jak bydlíte. Tedy jestli se jedná například o družstevní byt, byt v osobním vlastnictví nebo jestli máte uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud by to byla některá z těchto variant bydlení, a vy jste současně měli v bytě trvalé bydliště, pak by vám mohl vznikat nárok na tuto sociální dávku.

Pokud byste ale bydleli třeba u rodičů, pak jste z pohledu této dávky posuzování společně s nimi. Nebo pokud byste bydleli někde v podnájmu, pak nárok na příspěvek na bydlení nevzniká.