4 Hype

Na sirotčí důchod máte nárok po dobu, kdy jste považován (z pohledu zákona) za nezaopatřené dítě. Tedy po dobu studia (maximálně ale do 26 roků).

Co se týká ukončení studia, tak zde je několik možností:

Ukončení povinné školní docházky = pokud jste sirotek, a ukončíte povinnou školní docházku, a jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, dostáváte i nadále sirotčí důchod. Pokud ale máte nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci nebo pokud nastoupíte do zaměstnání, tak k datu zahájení pracovního poměru (nebo k datu rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti) ztrácíte nárok na sirotčí důchod.

Maturita nebo absolutorium = po ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole máte nárok na sirotčí důchod ještě po dobu prázdnin. Takže pokud složíte maturitu třeba v květnu, tak můžete sirotčí důchod dostávat ještě za červen, červenec a srpen.