4 Hype

O peníze nás může požádat kdokoliv. Netrváme na nějakém prokazování příjmů. Půjčku do 30 000 Kč můžeme schválit jen na základě posouzení vaší osoby. A toho, že nám doložíte požadované doklady (dva osobní doklady s fotografií a nějaký doklad k doložení místa trvalého bydliště). Potvrzení o příjmu není potřeba.

Pokud ale máte nějaký pravidelný a doložitelný příjem, je to určitě plus ve váš prospěch, při posuzování vašeho požadavku. Pokud tedy máte, třeba i jen minimální výplatu ze zaměstnání, nebo dostáváte pravidelně mateřskou, rodičovskou nebo třeba příjem z nějaké brigády nebo důchod, je dobré, když nám tento příjem doložíte (třeba jen výpisem z účtu).