1 Hype

Je mi líto, ale není žádná možnost, jak vyčerpat rodičovský příspěvek na první dítě, pokud jste již na mateřské dovolené s druhým dítětem. Zákon toto nijak neumožnuje. Jakmile zahájíte čerpání PPM na druhé dítě, tak je tím automatiky ukončen nárok na rodičovský příspěvek na první dítě. Viz zákon o státní sociální podpoře (Zákon číslo 117/1995 Sb.): § 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte