4 Hype

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je vyplácena v celkové výši 220 000 Kč, maximálně do věku 4 let dítěte. Jakmile je vyčerpána celá částka (tedy celých 220 tisíc korun), nebo jakmile má dítě 4 roky, pak nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Stejně tak jako když se vám narodí druhé dítě (nebo začněte pobírat PPM na druhé dítě),

Základní varianta rodičovského příspěvku je na dobu 4 let, kdy je prvních 9 měsíců vyplácena částka 7600 Kč a zbytek doby pak 3800 Kč. V případě, že splňujete příslušné podmínky, což je především minimální výše vyměřovacího základu, pak si můžete zvolit i rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Maximální výše měsíční platby je 11500 Kč. V takovém případě je pak rodičovský přípěvech vyčerpán již do 2 roků věku dítěte.