5 Hype

U rodičovského příspěvku (RD) platí, že nárok na něj je v případě řádné celodenní péče o nejmladší dítě v rodině. Nárok pak zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém se narodí druhé dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.  Nebo také v případě, že jeden z rodičů začne pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenské dávky poskytované v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek jsou upraveny příslušným zákonem, konkrétně se jedná o zákon číslo 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, paragraf 30 až 31:

§ 30 (1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině