3 Hype

„Půjčka před výplatou“ se často používá jako obecný termín k označení krátkodobých půjček. Pro ně je pak typické, že si půjčujete peníze jen na kratší dobu, zpravidla je to na 7 – 45 dní. Na rozdíl od klasických bankovních i nebankovních úvěrů, se zde neplatí pravidelné splátky. Celá vypůjčená suma se hradí jednorázovou splátkou na konci sjednané doby splatnosti.  U těchto půjček před výplatou, ani nebývají účtovány úroky, ale pouze jednorázový poplatek za poskytnutí půjčky, který je také splatný na konci dohodnuté doby.