3 Hype

Můžete mít pochopitelně nárok na různé sociální dávky. Tedy pokud jsou plněny podmínky pro příslušné dávky. Zde je také potřeba počítat s tím, že i když jste v insolvenci, a je vám zabavována část příjmu na úhradu vašich pohledávek, pro účely výpočtu nároku na sociální dávky se toto zohledňovat nebude. Pro sociální dávky se bude započítávat celý váš čistý příjem. To, že část z něj byla zabavena insolvenčním správcem, jde mimo.  Pro nárok na jednotlivé sociální dávky pak bude určující to, zda splňujete podmínky té které dávky.