4 Hype

Mezi podmínky nároku na sociální dávku příspěvek na bydlení patří především to, že se jedná o byt/dům užívaný na základě platné nájemní smlouvy – což je zřejmě i váš případ (nebo by se případně muselo jednat o byt/dům v osobním vlastnictví).

Druhou, neméně důležitou podmínkou je pak to, že v daném bytě máte vedenou adresu trvalého bydliště. Pokud byste náhodou neměl trvalý pobyt v tomto bytě, bude nutné nejprve provést změnu trvalého bydliště.

Pokud jsou splněny tyto dvě hlavní podmínky, pak se můžete obrátit na Úřad práce a zde podat žádost o příspěvek na bydlení. K vyřízení pak budete potřebovat doložit osobní doklady (občanský průkaz), nájemní smlouvu a také vaše příjmy a náklady na bydlení.