4 Hype

Pokud jste v daném období neměla žádné příjmy, pak pochopitelně nemůžete doložit žádné potvrzení o těchto příjmech. V takovém případě byste jako přílohu žádosti o příspěvek na bydlení měla přiložit formulář s názvem „Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky“, najdete ho třeba na http://formulare.mpsv.cz/okdavky/. Je to vlastně „čestné prohlášení“ o tom, že jste neměla žádné příjmy.