3 Hype

U sociálních dávek (kam spadá i vámi zmíněný příspěvek na bydlení), to obecně funguje tak, že jsou, buď dávky, které se vyplácí jednorázově při nějaké životní události – například porodné při narození dítěte. Nebo jsou sociální dávky, které se vyplácí opakovaně, dokud trvají důvody pro jejich vyplácení.

U opakovaně vyplácených dávek je to pak tak, že žádná sociální dávka není přiznána „na neurčito“, ale každá sociální dávka se přiznává na nějaké konkrétní časové období a po jeho uplynutí se znovu posuzuje oprávněnost dané sociální dávky. Třeba u přídavků na dítě je tímto obdobím jeden rok (resp. zde je to navázáno na školní rok). U jiných sociálních dávek se pak jejich oprávněnost posuzuje opakovaně každý měsíc (jedná se například o dávky pomoci ve hmotné nouzi jako je třeba příspěvek na živobytí).