4 Hype

To, zda případně budete mít nárok na příspěvek na bydlení, bude záviset na několika různých faktorech.

U příspěvku na bydlení záleží na tom, zda se jedná o byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, nebo jestli byt užíváte na základě nájemní smlouvy.

V případě, že byt užíváte na základě nájemní smlouvy, jak píšete v dotazu, byste nárok mít mohl (pokud budou splněny i další podmínky). To, že majitelem bytu jsou vaši rodiče, by nemělo bránit nároku na tuto sociální dávku.

U příspěvku na bydlení se posuzuje výše nákladů na bydlení. Vždy jednou za 3 měsíce je nutné na Úřadu práce doložit skutečně zaplacené náklady. A to jak samotný nájem (nájemné), tak i další platby (za vodu, elektřinu, plyn, služby jako odvoz odpadu apod.).