5 Hype

Mezi základní podmínky nároku na sociální dávku příspěvek na bydlení patří to, že se jedná o byt/dům užívaný na základě nájemní smlouvy (což by měl být váš případ). A že v tomto bytě máte vedený trvalý pobyt (což zřejmě také budete splňovat). Pak už záleží jen na doložení nákladů na bydlení (dokládá se vždy předchozí kalendářní čtvrtletí). A na doložení příjmů (také předchozí kalendářní čtvrtletí).

U příspěvku na bydlení se posuzují společně všechny osoby, které mají v daném bytě/domě vedený trvalý pobyt. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7: