3 Hype

Pokud pracujete jako OSVČ (vedlejší činnost), tak se vám jako příjem z této činnosti bude započítávat to, co máte v daňovém přiznání. Pokud byste si o příspěvek na bydlení žádala nyní (duben 2020), tak se bude zohledňovat příjem z daňového přiznání za rok 2018 (tedy daňové přiznání, které jste podával v roce 2019).

U OSVČ je to tak, že váš příjem – resp. zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady) se vydělí číslem 12 (počet měsíců v roce, bez ohledu na to, jestli jste podnikala po celý rok). A to se vám započítá jako příjem. Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 1917/1995 Sb., paragraf 5:

(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo