4 Hype

Podmínky, za kterých je nárok na příspěvek na bydlení, stanovuje příslušný zákon. Jedná se o zákon číslo 117/1995 Sb. (zákon o státní sociální podpoře).

V případě příspěvku na bydlení je explicitně uvedeno, že se musí jednat o zkolaudovaný byt, nebo prostor, který splňuje požadavky na trvalé bydlení podle stavebního zákona

(5) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.

Jestliže tedy vámi uváděné bytové jednotky nejsou zkolaudovány jako samostatné byty, tak se zkuste obrátit na stavební úřad se žádostí o vydání potvrzení, že se jedná o samostatné bytové jednotky, které jsou podle stavebního zákona určené k bydlení.