5 Hype

Po skončení rodičovské dovolené (která bývá zpravidla do 3 roků věku dítěte), byste se měla vrátit zpět do původního zaměstnání. Zaměstnavatel má dle příslušných zákonů povinnost „držet“ vám zaměstnání (resp. nabídnout vám adekvátní náhradu).

Pak bude záležet mimo jiné na tom, jak se se zaměstnavatelem dohodnete. Není velkou výjimkou, že řada zaměstnavatelů nemá zájem zaměstnat ženu po skončení rodičovské dovolené, a že vám tak sám nabídne nějakou formu ukončení zaměstnání. V takovém případě byste měla mít nárok na standardní výpovědní dobu 2 měsíce a také nárok na odstupné 3 měsíce.

Pak byste mohla jít na Úřad práce, a měla byste nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta by se vám sice první 3 měsíce nevyplácela (v době, za kterou vám náleží odstupné, není nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti), ale nepřišla byste o ni a začala by vám být vyplácena od 4 měsíce.