6 Hype

Až do konce září 2017 platí, že na přídavky na dítě má nárok „rodina“ (resp. společně posuzované osoby, což nemusí být nutně vždy jen „rodina“ v příbuzenském slova smyslu), pokud jejich průměrný měsíční příjem za rozhodné období nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. Viz Kalkulačka pro výpočet životního minima 2017.

Nově, tedy od 1. 10. 2017, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima. V reálné praxi to může znamenat, že řada rodin, tak nově bude mít nárok, i když dosud kritéria pro přiznání této dávky nesplňovaly.