2 Hype

Pokud vaše poslední zaměstnání skončilo již na konci roku 2014, a od té doby jste nepracovala (v zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění), pak nesplňujete základní podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na „mateřskou“ tedy určitě nárok nemáte.  Co se týká druhého dotazu, tak na PPM může mít nárok i otec dítěte. Pokud je zaměstnaný (a tedy účastníkem nemocenského pojištění), a splňuje základní podmínku minimální účasti na nemocenském pojištění (nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky), pak si o PPM může požádat on.