4 Hype

Také se mi nějak nepozdává ono odškodnění za pracovní úraz. I při práci „jen na dohodu“ máte nárok na „bolestné“ z titulu pracovního úrazu – tedy úhradu všech jednorázových nákladů – jako např. věcná škoda, náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, bolestné, ztížení společenského uplatnění.  Co se pak týká náhrady za ztrátu výdělku (tj. náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli renty) platí, že byl-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou nebo dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit.