4 Hype

Pracovní poměr na dobu určitou se sjednává buď na konkrétní dobu (tj. například na 1, 2 nebo 3 roky). Nebo do nějakého konkrétního data (například o 31. 12. 2020).

Pokud se smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) nedohodnou jinak, pak pracovní poměr na dobu určitou končí, po uplynutí sjednané doby, nebo k datu ukončení pracovního poměru, které bylo dohodnuto.

U pracovního poměru na dobu určitou, tedy není nic, jako výpovědní doba nebo třeba nárok na odstupné. Pracovní poměr na dobu určitou má pevně daný začátek a konec.

U pracovního poměru na dobu určitou, je možné jeho prodloužení – pokud jsou dodrženy zákonné podmínky.