1 Hype

Zahájení PPM by mělo spadat do období 6 – 8 týdnů před porodem, přičemž konkrétní termín si volíte sama (po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který určí pánovaný termín porodu). Je pak sice možné zahájit PPM i později, třeba tak jak zmiňujete vy – tedy až v 5 nebo 4 týdnu před porodem. Fakticky si tím ale zkracujete dobu, po kterou vám bude PPM vyplácena.  Jedná se totiž o to, že zákon říká, že si můžete sama zvolit termín zahájení PPM v daném rozmezí (6 – 8 týdnů před porodem), pokud tak ale neučiníte, tak se má za to, že PPM byla zahájena počátkem 6 týdne před porodem. A vzhledem k tomu, že maximální délka vyplacení PPM je 28 týdnů