7 Hype

Novela Insolvenčního zákona, zatím nebyla definitivně schválena. Původně ji měl projednat parlament ještě na konci roku 2021, ve stavu legislativní nouze. Zkrácené projednávání, ale nebylo schváleno. Takže zákon teprve čeká na projednání a schválení v parlamentu.

Pokud by byla novela zákona schválena, tak jak je navrhováno, tak by mohla začít platit od 1. 7. 2021 (zatím je na to ještě čas).

Tato novela zákona, by opravdu mohla znamenat zkrácení doby insolvence jen na 3 roky. Nebylo by tak už oddlužení na 5 roků, nebo zkrácená varianta oddlužení na 3 roky při zaplacení 60% pohledávek. Insolvence by pak byla pro všechny jen na 3 roky.

Nově by oddlužení končilo buď po uhrazení všech pohledávek (100%) nebo po 3 letech (pokud by soud shledal, že dlužník vynaložit veškeré úsilí ke splacení pohledávek). Viz navrhované znění paragrafu 412a v novele insolvenčního zákona:

§ 412a Splnění předpokladů pro osvobození

(1) V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou splněny předpoklady pro osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jestliže 

a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,

c) po dobu 3 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.