4 Hype

S trvalým bydlištěm to nefunguje tak, že by se dalo jednoduše „zrušit“. Stejně tak ani není možné zajít na městský/obecní úřad s tím, že od teď tam chcete mít trvalé bydliště. To vám pochopitelně nepovolí.

Jediná možnost, kterou připouští zákon, je změna trvalého bydliště. Tedy můžete zajít na městský/obecní úřad, a tam nahlásit novou adresu. Bude požadováno doložení nájemní smlouvy na daný byt (nebo doložení že jste vlastníkem daného bytu), což ale není váš případ.

Jinou možností je, že by majitel bytu, kde jste původně měla uzavřenou nájemní smlouvu, požádal o zrušení vašeho trvalého bydliště.