6 Hype

Nejprve se pojďme podívat na to, jaké jsou obecné podmínky pro nárok na PPM (peněžitá pomoc v mateřství, „mateřská“). Aby vznikl nárok na PPM, musí být splněno několik základních podmínek. Především se jedná o podmínku, že v posledních 2 letech před začátkem mateřské, musíte mít dobu účasti na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní.

Ve vašem případě, pokud jste nyní zaměstnána, za vás nemocenské pojištění s největší pravděpodobnostní platí zaměstnavatel (týká se všech „klasických“ zaměstnání, výjimkou je práce na DPP, DPČ, kde záleží na výši měsíčního příjmu, resp. na tom jaký je sjednán rozhodný příjem).