2 Hype

Pro nárok na „mateřskou“ (přesněji na peněžitou pomoc v mateřství), musí být splněny dvě hlavní podmínky. První podmínkou je to, že v době zahájení „mateřské“ (což je 6 až 8 týdnů před porodem), musíte být zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění). Nebo případně být v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Druhou podmínkou je pak to, že v době zahájení PPM splňujete podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Pokud by vám tedy do doby 2 let před začátkem PPM spadalo zmíněných 11 měsíců zaměstnání, pak se jedná o 330 dní a tato podmínka by u vás byla splněna.