2 Hype

Exekutor má při vymáhání pohledávky možnost nařídit srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance nebo přistoupit k zabavení majetku. V případě, že k úhradě pohledávky nedostačuje jeden ze způsobů exekuce, může exekutor provést exekuci i více způsoby současně. Může vám tedy nařídit jak srážky ze mzdy, tak i souběžně exekuci na účet v bance.

Dovoluje mu to příslušný zákon – zákon číslo 120/2001, Exekuční řád – viz paragraf 58.

To, že jste se o exekuci na účet v bance, dozvěděla až po té, co byl účet zablokován, je běžný postup. Exekutor nejprve informuje banku, a teprve následně dlužníka (povinného). Exekutor má povinnost vás informovat do 15 dní, od nařízení výkonu exekuce.

Tento postup exekutora je logický s ohledem na to, že pokud by nejprve informoval dlužníka o exekuci na účet, tak by dlužník s největší pravděpodobností z účtu vybral všechny finanční prostředky. A a exekuce by se minula účinkem.