3 Hype

Obecně platí, že nemocenské dávky během dočasné pracovní neschopnosti, jsou poskytovány jako určitá kompenzace, za ušlou výplatu v době nemoci. Platí to jak pro náhradu mzdy za prvních 14 dní (kterou poskytuje zaměstnavatel), tak i pro nemocenské dávky od 15 dne dočasné pracovní neschopnosti.

U současného čerpání nemocenských dávek a rodičovského příspěvku je nutné odlišit dvě různé situace:

  • Nepracujete a jste na rodičovské dovolené (čerpáte rodičovský příspěvek)
  • Pracujete (rodičovská dovolená skončila) a současně ještě čerpáte rodičovský příspěvek
V době, kdy jste na rodičovské dovolené (resp. pečujete doma o dítě a čerpáte rodičovský příspěvek), nemáte nárok na nemocenské dávky. I když jste během rodičovské dovolená stále zaměstnaná, na nemocenské dávky nárok nevzniká.