4 Hype

Obecně platí, že k odblokování účtu v bance, nedochází ihned po zahájení insolvence (po podání návrhu na oddlužení). V danou chvíli, se sice výkon exekuci přeruší.  Účet v bance ale i nadále zůstává zablokovaný.

Podobné by to bylo, i v případě exekučních srážek ze mzdy. Ty by probíhaly i dále, po zahájení insolvence. Měly by ale být deponovány, až do vydání rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí oddlužení. A následně stržené peníze převedeny insolvenčnímu správci.

K uvolnění zablokovaného účtu, tak může dojít až po té, co soud schválí návrh na oddlužení.

Další věc je ta, že nepíšete, zda jste o oddlužení žádal pouze vy, nebo zda se jedná o společné oddlužení manželů.