1 Hype

Určitě se můžete obrátit na Úřad práce v místě vašeho bydliště. Pokud jste nyní bez příjmů (nebo máte jen nízké příjmy), může vám vznikat nárok na dávky hmotné nouze. Jedná se především o příspěvek na živobytí.

U něj se posuzuje celková majetková a sociální situace žadatele. V případě, že žijete jen sama s dítětem, a nemáte momentálně jiné příjmy než výživné, mohl by vám vznikat nárok na tuto dávku. Její výše se odvíjí od životního minima (vás a dítěte) a dalších faktorů.

Další dávkou, na kterou by vám případně mohl vznikat nárok je doplatek na bydlení. To je druhá dávka na bydlení. Pokud máte příspěvek na bydlení a budete mít nárok i na příspěvek na živobytí, může vám případně vzniknout nárok i na doplatek na bydlení.