1 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vzniká při splnění podmínek, které jsou určeny příslušným zákonem. Zde se konkrétně jedná o zákon o zaměstnanosti, tedy zákon číslo 435/2004 Sb. Jednou z hlavních podmínek, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, je pak to, že v posledních 2 letech před podáním žádosti splňujete podmínku minimální účasti na důchodovém pojištění v rozsahu 12 kalendářních měsíců (tedy zaměstnání nebo nějaká „náhradní“ doba).  V dotazu pište, že jste nyní 6 měsíců pracovala a před tím byla 8 měsíců vedená v evidenci Úřadu práce. Předpokládám, že současné zaměstnání je toho typu, že vám vzniká účast na důchodovém pojištění (nejedná se tedy o práci na DPP s měsíčním příjmem nižším než 10 tisíc korun nebo DPČ, kde by byl sjednán měsíční příjem nižší než 2500 Kč).