6 Hype

Obecně platí, že ve věku 60 roků máte nárok až na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Délka doby, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti, je odstupňována právě podle věku. Do 50 roků je to 5 měsíců. Od 50 do 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců.

V takovém případě pak dostáváte první dva měsíce 65% z průměrné čisté mzdy, druhé dva měsíce 50% z průměrné mzdy a zbytek doby (7 měsíců) je to 45%.

V případě, že jste byl vedený jako nezaměstnaný a dostával podporu 4 měsíce a následně cca půl roku pracoval, pak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v plném rozsahu (celých 11 měsíců) – vyplývá ze Zákona o zaměstnanosti – zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 48:

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].