3 Hype

Hlavní podmínkou, aby vám vznikl nárok a podporu v nezaměstnanosti je to, že v době podání žádosti o podporu splňujete minimální „odpracovanou“ dobu 12 měsíců za poslední dva roky. Resp., pro přesnost, se jedná o minimální dobu účasti na důchodovém pojištění.

Za vás, jako studentku vysoké školy stát platí pouze zdravotní pojištění. Sociální pojištění (a tím ani důchodové nebo třeba ani nemocenské pojištění) během studia VŠ nikdo neplatí.

Účast na důchodovém pojištění vám tak během studia VŠ může vznikat pouze výkonem nějakého zaměstnání. Pokud by se jednalo o práci na DPP (dohoda o provedení práce), pak účast na pojištění vzniká jen za ty měsíce, kdy je příjem vyšší než 10000 Kč.