5 Hype

Základní podmínkou, abyste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, je to, že máte splněno minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední dva roky. Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39:

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který 

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

Těchto 12 měsíců může být splněno i tím, že máte část doby účasti na důchodovém pojištění splněnou díky zaměstnání (píšete 7 měsíců) a část doby máte splněné tím, že jste byla OSVČ (od května by to bylo minimálně 5 měsíců). To by v součtu dělalo 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění, a na podporu bystě měla mít nárok.