3 Hype

V případě, že uchazeči o zaměstnání, který je vedený v evidenci Úřadu práce, vznikl při ukončení zaměstnání nárok na odstupné, pak je odstupné vypláceno až po uplynutí doby, za kterou odstupné náleželo.

Případný nárok na podporu v nezaměstnanosti tím není dotčen, odstupné by se vyplácelo až po uplynutí doby, za kterou náleželo (u vás to bylo 12 měsíců). Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004, paragraf 44a:

§ 44a

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby,