7 Hype

Pokud budete nezaměstnaný a budete splňovat podmínky pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti – tedy minimální „odpracovaná“ doba (resp. doba důchodového pojištění), v délce nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky (což byste podle všeho měl), pak vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zde jen pozor nato, že pokud by vám při ukončení zaměstnání vznikal nárok na odstupné, tak po dobu, za jakou vám náleží odstupné, se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí. Pokud byste dostal odstupné třeba za 3 měsíce, pak první 3 měsíce sice můžete být vedený na Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, ale podpora by se vám začala vyplácet až od 4 měsíce.