1 Hype

Stále ale platí, že doba studia není to samé, jako byste pracovala, a zaměstnavatel za vás platil nemocenské pojištění. Tedy pokud po skončení studia, nebudete zaměstnána, nebo pokud nevykonáváte během studia nějaké zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění, tak ani po úspěšném dokončení školy nebudete mít nárok na PPM. Nesplňujete totiž druhou podmínku – tedy, že v době zahájení PPM jste účastníkem nemocenského pojištění, nebo alespoň v ochranné lhůtě. Ze studia na škole totiž žádná ochranná lhůta neplyne.