9 Hype

Nárok na odměnu pěstouna (při pěstounské péči o nezaopatřené dítě), je podmíněn právě nezaopatřeností dítě. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Za nezaopatřené dítě, pak při splnění příslušných podmínek, můžete být považován až do 26 roků. Jedním z důvodu pro nezaopatřenost dítěte je právě studium Vyšší odborné školy (pokud lze toto studium považovat za přípravu na budoucí povolání, což je případ právě i denního studia). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 1