4 Hype

Mateřská dovolená je termín, který zná jen zákoník práce ve vztahu k zaměstnancům. Zaměstnavatel má totiž povinnost poskytnout ženě (a/nebo případně otci dítěte), pracovní volno (mateřskou dovolenou).

A to v rozsahu 28 týdnů při narození jednoho dítěte. Mateřská dovolená při narození dvou dětí je pak 37 týdnů. Žena pak sice nemusí vyčerpat celou dobu (celých 28 nebo 37 týdnů). Mateřská dovolená ale nesmí být nikdy kratší, než 14 týdnů.