3 Hype

Obecně platí, že nárok na ošetřovné můžete mít v případě nemocného dítěte do 10 roků, které onemocní nebo má nějaký úraz. Do 10 roků není vyžadována podmínka, že se dítě o sebe nedokáže samo postarat, to vyplývá tak nějak automaticky z věku. Nebo je na ošetřovné nárok při ošetřování jiného člena rodiny (tedy včetně dětí nad 10 roků, nebo i dospělých členů domácnosti), pokud jejich zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

To, jestli se váš syn bude nebo nebude schopen o sebe postarat, po zmíněné operaci, musí posoudit váš lékař, který vám pak případně vystaví příslušnou neschopenku.