1 Hype

I když se o změnách v tom, za jakých podmínek, a v jaké výši bude vyplácen rodičovský příspěvek v roce 2017, mluvilo již v první polovině roku, podle všeho tyto změny zatím nebyly a do konce roku ani nebudou schváleny.  Navržená úprava zákona o státní sociální podpoře – tedy zákona číslo 117/1995 Sb. Zatím neprošla hlasováním v poslanecké sněmovně a aktuálně je tato novela navržena na pořad 54 schůze PS, která má začínat od 10 ledna 2017. Viz přímo na webu Poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=535