6 Hype

Nárok na kompenzační bonus, může vznikat na základě jedné dotčené činnosti, nebo může být dotčeno více činností. Nebo můžete vykonávat více činností a dotčena může být jen jedna z nich – pak v žádosti uvádíte jen tuto dotčenou činnost.

V případě, že jako OSVČ vykonáváte více činností, ale epidemií je dotčena jen jedna z těchto činností, pak v žádosti o kompenzační bonus, zadáváte pouze příjem (tržby) z dotčené činnosti. A to jak za srovnávaný měsíc (předchozí měsíc), tak i za srovnávací období.

Tj. v žádosti byste uvedla příjem za předchozí měsíc (leden 2021), tržby z dotčené činnosti A (zmíněných 5 000 Kč), a ve srovnávacím období (listopad 2019 až leden 2020) průměrnou výši příjmu (tržeb) z činnosti A (tj. zmíněných 50 000 Kč).

Musí být ale splněna ještě jedna podmínka, a to že ve srovnávacím období (které jste si zvolila) nebo případně v rozhodném období, musí být příjem z dotčené činnosti A, vaším převažujícím příjmem.