7 Hype

V roce 2023, byla schválena velká novela zákoníku práce. Jedná se o největší změnu v oblasti pracovního práva, za posledních 30 roků. Změn je opravdu hodně. Většina změn začíná platit už od října 2023.

Platí nové podmínky pro práci na dohodu DPP a DPČ (včetně nároku na placenou dovolenou od 1. 1. 2024). Jsou i nové podmínky, pro možnost práce z domu (viz informace o home-office níže).  Změn je ale více – viz například zde je přehled dalších novinek v zákoníku práce.

Novela zákoníku práce, byla finálně schválena v září 2023. Většina změn, tak začíná platit hned od začátku října (od 1. 10. 2023).

Pouze na dovolenou, si budou muset dohodáři počkat, až na začátek roku 2024 (nárok na dovolenou u DPP a DPČ bude až od 1. 1. 2024).

Nové podmínky, které upravují možnost práce na dálku (z domu nebo i z jiného místa – tzv. „home-office), tedy také platí hned od začátku října 2023.

Původně zamýšlené změny pravidel pro práci na dálku, byly ale během schvalování novely zákoníku práce značně „osekány“.