3 Hype

Dědictví (pozůstalost) vyřizuje vždy notář. Za vyřízení pozůstalostního řízení, má pak notář nárok na odměnu. Ta je určena, jako procento z celkové hodnoty dědictví. V roce 2023 je to minimálně 2000 Kč (v případě zastavení řízení jen 1000 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik vás bude stát vyřízení dědictví u notáře. Od začátku roku 2021, začala platit nová vyhláška, která stanovuje výši notářských poplatků. U dědických řízení zahájených po 1. 1. 2021, tedy u notáře zaplatíte více.

 

Pokud dědíte nějaký majetek, tak již delší dobu (od roku 2014), neplatíte žádnou daň z dědictví. Dědická daň již byla zrušena, a tak vás dědictví bude stát jen příslušné poplatky, které se platí u notáře.

Dědictví (pozůstalostní řízení), musí vždy vyřizovat notář. Nemůžete si ho ani sami zvolit, je přidělen soudem, podle náhodného rozdělení.

V případě, že notář zjistí, že pozůstalost nezahrnuje žádný majetek, nebo jenom majetek zanedbatelné hodnoty, pak může dědické řízení zastavit. V tom případě se platí jen minimální poplatek 1000 Kč.

Majetek zanedbatelné hodnoty pak může být vydán tomu, kdo zesnulému vypravil pohřeb (jedná se zpravidla o případy, kdo hodnota dědictví nepřekračuje obvyklé náklady na pohřeb).