6 Hype

Výpočet výše nemocenských dávek (tedy jak nemocenské dávky době pracovní neschopnosti, tak i peněžitá pomoc v mateřství („mateřská“)) se obvykle počítají z posledního zaměstnání a to buď z doby posledních 12 měsíců před měsícem, kdy dojde k zahájení pracovní neschopnosti / nástupu na PPM, nebo případně z kratší doby. Výjimkou by byla situace, kdy byste v posledním zaměstnání měla méně než 7 dní, pak by se výpočet prováděl případně i z předchozího zaměstnání, ale to není váš případ.

Pokud pracujete od září 2016, pak by se to počítalo buď za aktuálních posledních 12 měsíců, nebo od doby zahájení pracovní pracovního poměru. Pokud byste do pracovní neschopnosti nastupovala už někdy nyní (červenec, srpen), pak by to nebylo z posledních 12 měsíců, ale z doby od zahájení zaměstnání do konce měsíce, který bude předcházet zahájení neschopenky/PPM.