4 Hype

Co se týká vycházek v době pracovní neschopnosti, tak povolení vycházek a určení jejich rozsahu, je plně v kompetenci vašeho ošetřujícího lékaře. Pouze on může rozhodovat o tom, jestli a v jakém rozsahu, můžete mít v době pracovní neschopnosti vycházky.

Standardně umožňuje zákon ošetřujícímu lékaři povolit vycházky v rozsahu maximálně 6 hodin denně v časovém rozmezí 7 – 19 hodin.

Je zde ale i možnost výjimky, kdy na základě mimořádně náročného léčebného plánu nebo třeba nepříznivých účinků léčby či celkově závažnému stavu pacienta, může lékař povolit, aby si pacient určoval dobu vycházek sám. Tato výjimka se uděluje zpravidla na 3 měsíce.